کتاب بعد چهارم که به دست هربرت جورج ولز نگاشته و توسط نیلوفر ممتازی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر مردمک چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و سی و هفت صفحه است.قهرمان رمان فوق ماشینی بداع نموده است که با آن خواهد توانست در زمان جابجا گردد .دقیقا به آن صورتی که در مکان جابجا می گردیم. به این سبب کار خود را با سفر کردن به سال هفتصد و یک و هشتصد و دو میلادی شروع می نماید . در جریان هزاران سال آب و هوای نواحی لندن معتدل گشته است و همچنان نیز آب و هوایی به طور تقریبی همانند آب و هوای جنوب اروپا بر آن حکمفرما شده است و نباتات پرپشت و بسیار متعددی در آنجا رویده است. اثری از حیوانات به چشم نمی خورد و ساختمانها که در دوران و وقت اسبق در مرکز شهر جمع شده بودند سترگ و کوه‌پیکر ولی بسیار کم دیده می شوند . مسافرت کردن محقق زمان به آینده به وقت زمان حال یک صبح تا غروب و به وقت آینده چند شبانه روز طول می کشد. برای خرید کتاب بعد چهارم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بعد چهارم