کتاب جشن وحشت که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط شهرزاد جعفری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر راه زندگی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد نود و سه صفحه است.اثر جشن وحشت ترجمه ای می باشد از اثر هالووین بی سر کاری از آر ال استاین که اولین دفعه در اکتبر سال هزار و نهصد و نود و هشت در آمریکا منتشر شد.این اثر جلدِ دهم از نمونه های جمع آوری شده ی کتابهای دو هزار است که داخل ایران با اسم مورمور توسط انتشارات پلیکان و دایره وحشت از نشر انتشارات ویدا و ترس و لرز به دست نشریه ی پیدایش به فارسی ترجمه شده اند.براندون پلاش بسیار دوست داشت تا بچه ها را بترساند . او با خود تصمیم گرفت داخل جشن هالووین امسال لباس خود را به اندازه ای به بالا کشد که بدون سر به نظر رسد .ولی لذت او در وحشت زدگی و ترساندن بچه ها بسیار طول نکشید.برای آنکه که او پا به جشن هولناک هالووین گذاشته بود. مکانی که میزبانهایش به مهمانان جدید دونات های پر از کرم و سوسک می دادند. بیچاره براندون الان دیگر نوبت او می باشد تا مقداری بترسد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جشن وحشت تماس بگیرید.

دانلود کتاب جشن وحشت