کتاب مدرسه ترس که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط غلامحسین اعرابی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نوزده صفحه است.اثر مدرسه ترس ترجمه ای از کتاب مدرسه ترس که اولین دفعه در سال دو هزار و یک داخل آمریکا به انتشار رسیده است.سام واتربری مدرسه نو و تازه ای را آغاز نموده است.اما چیزی که می بیند باب میلش نمی باشد و خوشش نمی آید. ساختمان کهنسال مدرسه زیادتر شباهت به یک زندان دارد تا یک مدرسه.بر روی تابلوی بزرگی نگاشته شده که به مدرسه راهنماییِ ویلتون خوش آمدید. سام به هیچ وجه خبر ندارد که خیلی از مردم آن مکان را با نامی متفاوت یعنی مدرسه ترس می شناسند.بهتر می باشد که بدانید چیزی داخل راهروها در انتظار سام نشسته است.یک موجود عجیب که خیلی زود درس حقیقی به سام می دهد.موجودی که تنها داخل تالار وحشت است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مدرسه ترس تماس بگیرید.

دانلود کتاب مدرسه ترس