کتاب جوجه جوجه که به دست آر ال استاین نگاشته و توسط مرتضی نادری دره شوری ترجمه شده است.اثر فوق در نشر ویدا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد صفحه است. کتاب جوجه جوجه در سال هزار و نهصد و نود و هفت در آمریکا منتشر شد.تمام مردم گوشن فالس و ونسای اسرار آمیز را می‌شناسند. او در تمام زندگی خویش سیاه‌پوش بوده است و حتی رژ لبش هم به رنگ سیاه است. و مردم را جادو می کند. این تمام چیزهایی است که از آنها می‌گویند.کریستال و بردار وی با نام کول فهمیده اند که انسان نباید هر چیزی را که به گوشش میرسد باور نماید. ولی این مال زمانی بود که هم اکنون ونسا را عصبانی نکرده بودند. یعنی پیش از این که ونسا داد ترسناکی بکشد که جوجه جوجه و بعد آن هم اتفاق بسیار شگفت آور و عجیبی افتاد . لب‌هایِ کریستال همانند نوک پرنده‌ها سفت گشت و همه ی بدن وی پوشیده از پرهای سفید زشت گشت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جوجه جوجه تماس بگیرید.

دانلود کتاب جوجه جوجه