کتاب امپراتوری خورشید که به دست جی جی بالارد نگاشته و توسط ساسان اطهری نژاد ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر کارنگ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و پنج صفحه است.اکثر سرشناسان دوره ی ادبیات داستانی دنیا تاثیر گرفته از جنگ بوده‌ است.چه بزرگان پیش از قرن بیستم و چه بزرگان اثر گرفته از جنگ جهانی اول و دوم که البته این اثرات یعنی تأثیری که جنگ‌های اول و دوم جهانی بر آنها گذاشته در اکثر داستانهای فاخر به طور کامل آشکار است.سال هزار و نهصد و چهل و یک درست قبل از حمله ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر در هاوائی جیم گراهام پسر کوچک یازده ساله ی انگلیسی بوده است که با خانواده ی پولدار و اشرافی‌ خویش در شانگهای زندگی می نمایند و به رغم داستانها و کنجکاوی های کودکانه به محیط مرفه زندگی‌ خود متکی است. او در زمان تصرف شانگ‌های به دست ژاپنی‌ها و زیاد شدن هرج و مرج پدر و مادرش را گم کرده و جدا می‌افتد. برای خرید کتاب امپراتوری خورشید به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب امپراتوری خورشید