کتاب سنگ سبز که به دست سوزان بلان نگاشته و توسط سوزان بلان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و سه به انتشار رسیده و در سازمان کتابهای جیبی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هشتاد و دو صفحه است.جاده تازه واصلِ میان مونتری و مکزیکو سیتی که از مکانهای صخره ای و راه بسیار سختی می گذرد جاده ای می باشد با شیب بسیار زیاد و تند اما خیلی خلوت. جهانگردان کمتر از آن مسیر عبور می نمایند برای آنکه جاده هم جوار دارای مناظر و نمای دلچسب تری است. در اینجا و آنجا خیلی از درختان سر می کشند که بومیان شمالی همچنان آنها را واسه ی ساختن خانه های دهاتی خود استفاده می کنند . برخی تپه هایی روی هم وول خورده که شیبشان در نزدیکی سان لوئیس زیادتر از قبل می شود. مناظر به شیوه ای نامحسوس تغییر نموده و بر سنگلاخها مجدد زیاد می شود و دورانی خرابه های آجری جانشینِ منازل می شود که با شاخ و برگ درختان ایجاد شده اند و با تمام اینها دهکده ها در پشت قله ها از نظر پنهانست گویی جاده از عالمی متروک گذر می کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سنگ سبز تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب سنگ سبز