کتاب گنج های تروا که به دست ایروینگ استون نگاشته و توسط فریدون رضوانیه ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر سمیر و گلی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست صفحه است.گنج های تروا اثری از ایروینگ استون رمانی درمورد کوشش های بدون خستگی زن و مردی در صورت برآورده شدن رؤیاها و آروزهایشان است . هاینریش شلیمان و همسر ش با نام سوفیا بعد از چند سال کوشش و حفّاری و کندن و به دست آوردن شی های باستانی بسیار عاقبت خواهند توانست به جهانیان بفهمانند که تروا فقط یک افسانه ایجاد شده از فکر هومر نمی باشد .هاینریش شلیمان مرد سالخورده ی آلمانی است که دوستدار داستان های هومر و فرهنگ یونانی می باشد. با دختری از سرزمین رؤیاهای وی که سی سال از او جوان تر می باشد به اسم سوفیا ازدواج کرده است . آن ها بلافاصله بعد از مراسم ازدواج به سراغ پیدا کردن شهر تروا و ثبت وجود این شهر در طول تاریخ عازم سفر می شوند. برای خرید کتاب گنج های تروا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب گنج های تروا