کتاب استالین خوب که به دست ویکتور ارافیف نگاشته و توسط زینب یونسی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر نیلوفر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هشت صفحه است.عاقبت پدر خود را به قتل رساندم . تک عقربه ای که به رنگ طلایی بود بر صفحه آبی رنگ برج دانشگاه مسکو واقع در تپه های لنین سرمای چهل درجه را نمایان می کرد. ماشین ها دیگر روشن نمی گشتند و پرنده ها از پرواز کردن ترس و وحشت داشتند. تمام شهر یخ زده بود. صبح در صورتی که خود را داخل آینه بیضی شکل حمام تماشا می نمودم فهمیدم که تمام موهایم در یک شب سفید شده اند. سی و دو سال داشتم و احساس می کردم سردترین ژانویه زندگی خود را می گذرانم .در حقیقت پدر زنده است و حتی کمی قبلتر در روزهای تعطیل تنیس هم نیز بازی می نمود. با آن که سخت پیر و مسن گشته بود همچنان نیز با دستگاه چمن زن چمن های بین بوته های رز و خارتوت را کوتاه می کرد.همانهایی که از کودکی بسیار دوستشان داشت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب استالین خوب تماس بگیرید.

دانلود کتاب استالین خوب