کتاب کیمیا خاتون دختر رومی که به دست موریل مائوفروی نگاشته و توسط موریل مائوفروی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر ثالث چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهار صفحه است.کیمیا خاتون فرزند محمد شاه ایرانی و کراخاتون بوده است . کراخاتون پس از محمد شاه با مولانا ازدواج کرده است . مولانا هم یک سال قبل همسر خویش را از دست داده و دو عدد پسر به اسم های علاء الدین و بهاءالدین دارد . کراخاتون با دو فرزند خو کیمیا و شمس الدین به خانه ی خاندان مولانا می روند. با گذشت چند سال از این ازدواج که شمس تبریزی داخل زندگی مولانا می شود و شیخ مشهور شهر را از پای درس و مدرسه به مجلس سما و عرفان می کشد.شمس که زیادتر از شصت سال سن داشته دل داده ی کیمیای نوجوان شده و او را خواستگاری می نماید از این خواستگاری بیشرمانه تمام افراد به گریه و زاری می افتند. برای خرید کتاب کیمیا خاتون دختر رومی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کیمیا خاتون دختر رومی