کتاب عارف جان سوخته که به دست نهال تجدد نگاشته و توسط مهستی بحرینی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر نیلوفر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و دو صفحه است. قد بلند بود و خیلی لاغر اندام همانند پوست و استخوان بود. به هیچ وجه طاقت سرما را نداشت و عبای خود از جنس نمد که به رنگ سیاه بود و آستین گشادی داشت به دور خویش پیچانده بود. موهای خود را به رنگ آسمان قبل از بارش باران از کلاه قایقیش بیرون زده بود. بسیار سریع راه می رفت و دید و نگاهش به شهر و دکانهایش و مردمان و جانوران خود با دید و نگاه گردشگران و تازه واردان بود . برخی اوقات در مقابل پیشخان حصیربافی ایستاده و نگاهش در بین سبدها و زنبیل ها و حصیرها و پرهای کاه و نی ها گم می گشت. فروشنده سبدی با جنس حصیر یل چیزی از آن دست به او می داد ولی جوابی نمی شنید. بسیار کم به سئوالاتی که از او می شد جواب می داد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عارف جان سوخته تماس بگیرید.

دانلود کتاب عارف جان سوخته