کتاب ماجراهای آفریقا که به دست ژول ورن نگاشته و توسط محمد آزاد ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر باربد چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و سی و نه صفحه است.در بامداد روز بیست و هفت ژانویه هزار و هشتصد و پنجاه و چهار میلادی و داخل ژرف جنگلهای جنوب شرقی آفریقا دو عدد مسافر در بغل رود اورانژ نشسته بودند و با توجه و دقت فراوان به جریانات آن نگاه می کردند . یکی از آن دو فرد یک بوشمن به اسم ماکام بود که داخل جنگل و در شمال غربی کلنی کاپ زندگی می کرد . بوشمنها اشخاص خانه به دوشی هستند که در مناطق میان اورانژ و کوههای شرقی زندگی می نمایند. دیگری یکی از دانشمندان بیست و چهار ساله انگلیسی به اسم سر ویلیام آمری بود.آنها در صورتی در کمینِ شکار بودند درباره ی سفرشان به جنوب حرف می زدند . قرار بود خیلی سریع کلنل اورست با یک هیئت علمی از انگلستان پیش آنها بیاید و با هم سفرشان را به سمت جنوب شروع کنند. برای خرید کتاب ماجراهای آفریقا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ماجراهای آفریقا