کتاب بر می گردیم گل نسرین بچینیم که به دست ژان لافیت نگاشته و توسط حسین نوروزی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر نگاه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و چهار صفحه است.در زمان جنگ جهانی دوم در سال هزار و نهصد و چهل و دو كشور فرانسه توسط نیروهای آلمانی اشغال می شود . دستگاه فرستنده سنت آسیس مركزی می باشد كه واسه ی كشتی‌های جنگی آلمان كار می نماید. رایموند كمونیست مبارزی بوده كه داخل حلقه ی گروه‌های آزادی‌خواه و پارتیزان‌های فرانسه نبرد می نماید . او با یک گروه پنج نفره تصمیم گرفته است كه این مركز را از بین ببرد و منفجر نماید . آن‌ها با عملیاتی مخفیانه پیروز به انجام این كار می‌شوند ولی از بین اشخاص گروه یك شخص به آن‌ها خیانت می‌كند . برای خرید کتاب بر می گردیم گل نسرین بچینیم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بر می گردیم گل نسرین بچینیم