کتاب برادران ماجراجو که به دست ژول ورن نگاشته و توسط حکیمه عظیمی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر علمی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و بیست و شش صفحه است.کشتیِ جیمز کوک با دو عدد بادبان و گنجایش دویست و پنجاه تن تقریبا ده سالی می شد که داخل آبهای غربی اقیانوس اطلس استرالیا و نیوزیلند و هند و خاور دور به تلاش و کوشش های تجاری و حمل نمودن بار و محمولات بازرگانی سرگرم بود. از این مسیر درآمد بسیاری به ناخدای پر تلاش و صاحب کشتی می رسید و به این موجب در طول روزهای فعالیتهایش حتی یک دفعه هم مبادرت به کار قاچاق یا تجارت برده نکرده بود.اعتبار و معروفیت بخصوصی در بنادر داشت . این کشتی به اسکله ی هوبارت تاون از مرکز جزیره ی تاسمانی تعلق داشت. ناخدای کشتی مردی با سن پنجاه سال به اسم هری گیبسون و صاحب آن مردی به اسم هاوکینس بود. برای خرید کتاب برادران ماجراجو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب برادران ماجراجو