کتاب ستاره جنوب که به دست ژول ورن نگاشته و توسط عنایت الله شکیباپور ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر ارغوان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نوزده صفحه است.سیپرین موره یکی از شیمیدانها و مهندسان معدن فرانسوی که واسه ی پژوهش ها و بررسی هایی به آفریقا که اقلیمی در زیر نظر سلطه جویی انگلیسی ها بود آمده و در همان مکان از آلیس که دخترِ یک سرمایه دار ثروتمند انگلیسی به اسم جون واکینس که در طول و گذشت سالها از روش کشاورزی و استخراج نمودن الماس داخل آفریقای جنوبی پول بسیار زیادی بدست می آورد و از او خواستگاری می نماید و بر خلاف رضایت آلیس به موجب نداشتن ثروت از پدر او پاسخ رد می‌شنود. سیپرین تصمیم به اجاره نمودن معدن و کار در آن واسه ی پیدا کردن الماس می گیرد. او با فردی به نام توماس استل شریک ی شود و معدنی را از آقای واکینس اجاره نموده و با به کار گرفتن چند عدد بومی آفریقایی کار در آنجا را شروع می نماید. اسم یکی از این کارگران که خیلی دشوار تلاش می کند و بسیار باهوش و ذکاوت بود و مورد دقت سیپرین قرار گرفته ماتاکی بود. برای خرید کتاب ستاره جنوب به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ستاره جنوب