دانلود کتاب قبل طوفان اثر الکساندر دوما ترجمه دبیح الله منصوری 8 جلدی

 

کتاب قبل از طوفان که به دست الکساندر دوما نوشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر گوتنبرگ چاپ گشته است.

این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد و دو صفحه است.در یکی از روزهای سال در زمان دوشنبه هجدهم ماه اوت سال هزار و پانصد و هفتاد و دو در کاخ سلطنتی لوور داخل شهر پاریس جشن بسیار بزرگی دایر گشته بود.

در سحر همان روز مارگریت دو والوا که خواهر پادشاه فرانسه که نام داده شده به شارل نهم بود با جوانی به اسم هانری دو بوربون که پادشاه کشور ناوار داخل کلیسا با یکدیگر ازدواج کردند و در همان شب در کاخ لوور به دلیل پیمان آن دو فرد جشن باشکوهی گرفته شده بود.

با آن که داخل ساختمان لوور یک جشن مجلل سلطنتی گرفته شده بود و مردم در خیابانها و میدانهای دور و بر استرس و بسیار داشتند.

برای آنکه افرادی که از مدعوین نبودند و از دور جشن را نظاره می کردند و حس می نمودند خیلی زود جشن دیگری تشکیل خواهد شد که صورتی دیگر خواهد داشت و آنها دعوت خواهند شد که در آن جشن شرکت نمایند. برای خرید کتاب قبل از طوفان به لینک موجود مراجعه نمایید.

 

 دانلود کتاب غرش طوفان مجموعه 7 جلدی در یک فایل

دانلود کتاب قبل از طوفان مجموعه 8 جلدی در یک فایل