کتاب مرد شماره یک که به دست آلفرد هیچکاک نگاشته و توسط حسن خزائل ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و تود و دو به انتشار رسیده و در نشر دبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و چهل و هشت صفحه است.آلفرد هیچکاک یکی از فیلمسازان معروف که اسمش با سینمای معلق و دلشوره وصل شده است.او از جوانی در کنار کارهای سینمایی خویش به نگارندگی در خصوص موضوعات پلیسی و جنایی پرداخته است . او از سال هزار و نهصد و پنجاه و پنج که تهیه و تنظیم مجموعه تلویزیونی آلفرد هیچکاک تقدیم می نماید را بر دست گرفت و با برخی از نگارنده های جوان رمانهای پلیسی آشنا شد که بعضی همانند آیریس جانسون با حمایت کردن هیچکاک به چهره ای جهانی مبدل شدند. قصه های این نمونه که به دست هیچکاک و نگارنده های مورد حمایت او نوشته شده اند مطالعه کننده را با جهانی سیاه و استرس بر انگیز آشنا می سازد و در خیلی از کشورهای دنیا به دفعات چاپ شده اند. برای خرید کتاب مرد شماره یک به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مرد شماره یک