کتاب سیلماریلیون که به دست جی. آر. آر. تالکین نگاشته و توسط مریم واثقی پناه ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر سبزان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و پنجاه و پنج صفحه است.جی. آر. آر. تالکین زیادترین زمان زندگی خود را بر روی رمانها و افسانه هایی گذراند که پس از مدتها سیلماریلیون را تشکیل دادند و همچنان او این نمونه ی جمع شده ی بزرگ داستانهایش را از بهترین آثارخود خوانده است. از سال هزار و نهصد و هفده نگاشتن این رمانها آغاز شدند قبل از آنکه حتی نوشتن هابیت شروع شود. واسه ی آغاز اول خلاصه ای کوتاه از رمان سیلماریلیون را با هم مطالعه کرده تا به قول گاندلف کمی این اتفاق و قضایا را نمایان کنیم . اثر سیلماریلیون که نوشتن و چاپ آن چیزی تقریبا به یک قرن طول کشید و آخر سر هم آن مرحوم به چشم خود پیروزی بسیار آن را ندید و پسر وی کریستوفر تالکین و گای گاوریل کای که خویش بعدها به فانتزی نگار معروفی تبدیل شدند کار انتشار آن را در چاپ جرج آلن و آنوین انجام دادند. برای خرید کتاب سیلماریلیون به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سیلماریلیون