کتاب خانه پتروداوا که به دست کنستان ویرژیل گئورگیو نگاشته و توسط حسن اروندی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و بیست و چهار صفحه است.خانه پتروداوا کاری از نگارنده ی مشهور رومانیایی بوده که برخی از رویدادهای که در دوران جنگ جهانی اول به وقوع می پیوندند و . رکسانا که هجده سال بیشتر نداشته است ساکن پتروداوا در کوههای کارپات رومانی بوده است.او پاک و قدرتمند و جذاب و عاشق زندگی می باشد. لوسیس آپوستول معلمی می باشد که از ناحیه های جلگه ای بوده و دلدادهی رکسانا است. او که واسه ی درس دادن به پتروداوا آمده و سه سال قبل زمانی که رکسانا پانزده ساله بود است او را از خانواده وی خواستگاری نموده است. ولی جواب منفی گرفته است. حال بعد از گذشت سه سال مجدد پا پیش گذاشته و به خواستگاری رکسانا رفته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خانه پتروداوا تماس بگیرید.

دانلود کتاب خانه پتروداوا