کتاب پیام سلستین که به دست جیمز ردفیلد نگاشته و توسط رویا منجم ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر علم چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد و یک صفحه است. پیام سلستین کاری از جیمز ردفیلد نویسنده و مدرس و فیلمنامه و فیلم تهیه کننده آمریکایی است.شارلین به یکی از دوستان قدیمی‌ خود خبر داده که کتیبه‌ای دست نوشته ای در پرو پیدا گشته و او علاقه دارد که درباره ی او با او صحبت نماید . هنگامی که هم دیگر را می بینند به او گفته که دولت پرو از فاش گشتن متن این کتیبه واسه ی مردم جلوگیری می نماید اما او با کشیشی دیدار داشته که به او گفته کتیبه برای قرن ششم قبل از میلاد مسیح بوده و تحولی همه جانبه در اجتماع بشری در دهه‌های پایانی قرن بیستم پیش‌بینی می نماید. آرام و آهسته تغییراتی در بنیادِ آگاهی‌ها ایجاد شده و تغییری که ماهیت مذهبی نداشته بلکه روحانی است . برای خرید کتاب پیام سلستین به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب پیام سلستین