کتاب اژدهای سرخ که به دست توماس هریس نگاشته و توسط سهیل صفاری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر دایره چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و پنجاه و سه صفحه است.فرانسیس دلارهاید نام یک قاتل روانی با انحرافات سرکوب گشته ی همجنسگرایانه می باشد که در یک سازمان ظاهر نمودن فیلم داخل شهر سنت لوئیس قرار گرفته در ایالت میزوری مشغول به کار شده و به موجب شغل خود به فیلمهای خانگی که از مناطق گوناگون آمریکا واسه ی آنجا ارسال شده دسترسی دارد و از آن روش قربانیان خویش را انتخاب می نماید. او در جنایات خویش با تصویر اژدهایی در یکی از اثرهای ویلیام بلیک شاعر و نقاش معروف انگلیسی به اسم اژدهای سرخ کبیر و زن خورشید پوش همزاد پنداری نموده و اینطور به خویش تلقین کرده که قربانیان در واقعیت به دست اژدها انتخاب شده و به تعالی خواهند رسید. برای خرید کتاب اژدهای سرخ به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اژدهای سرخ