کتاب الموت که به دست ولادیمیر بارتول نگاشته و توسط محمدرضا مباشر ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر ثالث چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و سی و چهار صفحه است.ولادیمیر بارتول نگاشتن این اثر را از اوایل دهه سی دورانی که در پاریس زندگی می نمود شروع کرد.داستان الموت شاهکار بارتول که یک نگارنده ی اسلونیایی و ایتالیایی است. این داستان که در سال هزار و نهصد و سی و هشت به انتشار رسیده و به داستان حسن صباح و فرقه حشاشین پرداخته است. نگارنده در این کتاب مطالعه کنندگان خود را به ایران قرن یازدهم میلادی برده است. دورانی که فرقه بنیادگرای اسماعیلیان به رهبری حسن صباح بر امپراتوری با قدرت ترکها موفق و پیروز می گردد. از مردان دلاور و فدایی حکایت کرده است و از زنهای جادویی و زیبا چهره و از مردان جوانی که حسن صباح آنها را به باغان بهشتی خود برده و آنها را به اطاعتهای کورکورانه وادار می سازد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الموت تماس بگیرید.

دانلود کتاب الموت