کتاب میشل استروگف که به دست ژول ورن نگاشته و توسط محمدرضا پارسایار ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هفتاد و یک صفحه است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر هرمس چاپ گشته است.داخل قصر تازه ی تزار با نام الکساندر دوم امپراتور روس مجلسی با حاضر شدن فرمانده های دولتی و افسران نظامی تشکیل می شود. دو خبرنگار خارجی همچنان آن جا حضور دارند. تزار فرمان داده که هر مقدار سریع تر اشخاصی عازم ایرکوتسک شده تا از برادر تزار خبری آورد. او دستور داده که می بایست ایوان اوگارف خائن را همچنان پیدا کنند.ایوان اوگارف از افسران اطلاعاتی ارتش بود که با عنصرهای ضد دولتی ارتباط داشت و گراند دوک برادر تزار این اسرار را فهمیده است. ایوان بعد از تبعید شدن به سیبری بخشیده شده و آزاد گشته است. او در حال حاضر در مناطق مرزی با تاتارها روی هم ریخته بود تا انتقام خویش را همچنان از گراند دوک گیرد. و همه ی آن ها به سوی سیبری در حرکت بودند. برای خرید کتاب میشل استروگف به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب میشل استروگف