کتاب سوزان باردن تازه عروس که به دست هلن در بویلستون نگاشته و توسط آزاده بیطرف ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر گیل چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و یک صفحه است.اثر فوق در زمان قرن بیستم میلادی اتفاق افتاده و مکان آن داخل آمریکا ایالت نیو همپشایر بوده است.سوزان تازه عروس داخل یک مدرسه مدیر آنجا و یک مدرسه پرستاری داخل اسپرینگ دال می باشد که وظیفه های تازه ی او مسئولیت عهده داری بیست و پنج دختر جوان زمان و فرصت کمی را واسه ی زندگی زناشویی نوپای و جدید خویش باقی می گذارد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سوزان باردن تازه عروس تماس بگیرید

دانلود کتاب سوزان باردن تازه عروس