کتاب آسیاب کنار فلوس آسیاب کنار فلوس که به دست جورج الیوت نگاشته و توسط ابراهیم یونسی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و هشت به انتشار رسیده و در نشر نگاه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و سی و دو صفحه است.ماگى نه سال بیشتر نداشت و طفل کوچکی بود که از همین الان گرفتار ناراحتى می باشد.ناراحتى داشتن به موجب موهای صافش و رنگ پوست وی و آفرینشش و پريشان بودن خيالش و از سمت برادر گلگونه‌اش كه مورد پرسش او قرار گرفته است. ماگى همچنان مثل پدر جوشى خود که آسياب برای او است زندگى و خانوانده اش را سخت گيج‌كننده پیدا می کند و به موجب سرشارى قدرت و رگه‌هاى مخالفى كه در سرنوشت او موجود است و همچنان سختی سازش داشتن با محيط اطراف بسیار کم حس آرامش دارد. ولی بر ضد پدر نمی شود گناه اين موضوع را به گردن دغلان و نابكاران اندازد و با برخوردهای حقوقى و وام گرفتن و وام دادن و شات و شوت نمودن يا با شلاق اسب را زدن با اين موضوع کنار آید. به جای آن عروسك خود را به ديوار کوبیده و دختر خاله‌ خود را داخل گل مى‌اندازد . برای خرید کتاب آسیاب کنار فلوس به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب آسیاب کنار فلوس