کتاب آژیر حمله که به دست هموند اینس نگاشته و توسط عبدالحسین شریفیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و هفت به انتشار رسیده و در نشر سازمان کتابهای جیبی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نه صفحه است.نبرد بریتانیا یکی از جنگهای بسیار مهم در مسیر جنگ جهانی دوم بود که در آن افراد و نیروی های هوایی آلمان نازی با بمباران هدف‌های نظامی و صنعتی بریتانیا می خوستند زمینه را واسه ی حمله و اشغال این کشور ایجاد کنند.آژیر حمله شمه‌ای از سرنوشت و کار داخل محیط یک پایگاه هوایی در دوران جنگ جهانی دوم و در وقت جنگ بریتانیا را تعریف می‌کند. هموند اینس داستان نگار انگلیسی بوده که زیادتر از سی داستان نوشته است. آژیر حمله یکی از این داستانها می باشد که با برگرداندن عبدالحسین شریفیان به انتشار رسیده است.باری هانسون از روزنامه‌نگارانی بوده که در دوران جنگ توپچی بوده و از صحبتها و گفته های یک خلبان متوجه می شود که آلمان‌ها می خواهند و قصد داشته توربی را هدف قرار دهند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آژیر حمله تماس بگیرید.

دانلود کتاب آژیر حمله