کتاب زندگینامه یک عشق که به دست الکساندر ژردن نگاشته و توسط ساسان تبسمی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر ابتکار نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و هفت صفحه است.الکساندر ژردن از نگارنده های مشهور و سرشناس فرانسوی در داستان زندگینامه یک عشق از بن‌بست زندگی زن و شوهر بسیار جوانی صحبت می کند كه زندگی را باب میل خویش پیدا نمی کنند و نمی دانند .ریومر در سی و دو سالگی متوجه می شود كه همسر جوان وی با نام ژن داخل زندگی مشترك به حس ناامیدی و كینه و عدم درك تفاهم دچار گشته است.از این رو خود او همچنان در برابر بی مهری زن خود مسیر دیگری را انتخاب می کند و بدون آگاهی خود را در دام عشق گرفتار می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زندگینامه یک عشق تماس بگیرید.

دانلود کتاب زندگینامه یک عشق