کتاب عشق هرگز نمی میرد که به دست امیلی برونته نگاشته و توسط کامران پروانه ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر توسن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و هشت صفحه است.خانواده ی هیثکلیف که کولی‌ بوده اند او را ول نموده اند و آقای ارنشاو که صاحب عمارت وادرینگ هایتس واقع در یورک شایر در یک سفر که به لیورپول کرده او را با خویش به روستا آورده است . آقای ارنشاو هیثکلیف او را خیلی دوست داشته و او را همانند بچه های خود بزرگ می‌کند.بعد از فوت ارنشاو پیر عمارت به پسر او هیندلی رسیده و او که فردی بد و بلهوس می باشد هیثکلیف جوان را که از او تنفر داشته رنج می‌دهد. اما به جای او عوض کاترین دختر ارنشاو با او تفاهم داشته و هثیکلیف با تمام شخصیت پرشور و خشن خویش عاشق او می‌شود. ولی در یک روز به گوشش می رسد که کاترین می‌گوید هیچ وقت خود را تا آن حد پایین نمی آورد که با آن کولی ازدواج کند. برای خرید کتاب عشق هرگز نمی میرد به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب عشق هرگز نمی میرد