کتاب شیطان پنهان که به دست جسیکا استیل نگاشته و دارای تعداد دویست و بیست و سه صفحه است.کلر هارپر نوزده سال بیشتر ندارد که از حس مسئولیت زیاد برادرانش کیت و بروس نسبت به خویش خسته گشته است و بروس را تشویق به رفتن سفر می نماید و به پیشنهاد مسافرت رفتن به یونان همراه کیت جواب منفی می دهد تا داخل خانه بتواند زمانی را راحت سپری کند .چند روز بعد از این داستان جوانی یونانی به اسم لازار وارداکس به خانه ی آنها آمده و ادعا می کند که کیت دوست برادرش به اسم آنیاس است و آنیاس با تلفن با او به لندن زنگ زده و اطلاع داده که کیت در هنگام سواری با یک اسب در املاک آنها داخل یونان بسیار زیاد زخمی شده و داخل بیمارستان می باشد و به شدت نگران خواهر خود است. به همین موجب هم لازار مجبور گشته به خانه آنها بیاید و آنها را در جریان موضوع گذارد .کلر که بسیار زیاد نگران برادر خود کیت است تصمیم گرفته با جت فردی لازار وارداکس به سرعت خود را به یونان و پیش برادرش برساند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیطان پنهان تماس بگیرید.

دانلود کتاب شیطان پنهان