کتاب سه تفنگدار که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر نگارستان کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و شصت و شش صفحه است.فرد اصیل زاده ای با اسم دارتانیان در رویای پیوستن به گارد تفنگداران سلطنتی لویی سیزدهم از شهر گاسکونی به طرف پاریس سفر می نماید. دارتانیان نوزده سال بیشتر ندارد که از پدر خویش یک شمشیر خانوادگی و یک اسب پیر زرد رنگ و کمی پول و یک توصیه نامه واسه ی تره او فرمانده گارد تفنگداران سلطنتی به موجب توشه مسیر دریافت نموده است. او که آماده بوده تا کوچکترین مسئله ای جنجال به پا کند. میان مسیر نیز با شوالیه روشفورت از اقلیم کاردینال دوریشلیو صدراعظم فرانسه به موجب آن که به اسب او توهین نموده است درگیر شده و ضربه بسیار سختی می خورد. به این سبب فراز و نشیب ها از اول داستان شروع می شود. برای خرید کتاب سه تفنگدار به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سه تفنگدار