کتاب کبرا که به دست فردریک فورسایت نگاشته و توسط محمد قصاع ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر کتابسرای تندیس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و نود و چهار صفحه است.داستان کبرا اولین دفعه در سال دو هزار و ده چاپ گشته است. فردریک فورسایت در این نوشته با کمک بعضی از شخصیت‌هایی که داخل نوشته های قبلی‌ خود خلق نموده بود به موضوع تجارت ماده ی مخدر پرداخته و خرید و فروش آن را در تمام دنیا و مخصوصا در ايالات متحده آمریکا پژوهش می‌کند. پل دوروکس مامور اسق عملیات مخصوص سازمان سیا درس خوانده و اندیشمند و با پشتکار و خیلی بی رحم می باشد. ماموریتی که غیر ممکن باشد به او داده می شود.رئیسان مواد مخدر را به هر صورتی که شده متوقف می کند هر چیزی که بخواهد اعم از نفرات و منابع و پول در اختیارش می گذارند. او می بایست گروهی ایجاد سازد که با مردان ضد قانونی که بر این تجارت مرگ آور قدرت دارند برابری نماید. برای خرید کتاب کبرا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب کبرا