کتاب فرزندان خورشید که به دست رابرت لادلوم نگاشته و توسط کاظم اسماعیلی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت به انتشار رسیده و در نشر پیکان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و بیست و دو صفحه است.بعد از به آخر رسیدن جنگ جهانی دوم و شکست خوردن آلمان سه فرد از سردمداران رِژیم نازی با ندامت و پشیمانی از همراهی کردن حزب نازی بعد از طرح یک نقشه سخت و مشکل و منتقل کردن هفتصد و هشتاد میلیون دلار پول از صندوقات آلمان نازی به حسابهای شخصی خویش در بانکی داخل کشور بی طرف همانند سوئیس دست به خودکشی زدنند . به این موجب پیمانی که آنها پیش از مرگ با هم بسته بودند این بود که پول می بایست در آینده به دست سه بچه ی بزرگ آنها رسد و فرزاندنشان می بایست این پول بسیار زیاد را میان بازمانده های هولوکاست تقسیم نمایند. گذشته ها می بایست جبران می شد. نوئل هالکرافت پسر بزرگ یکی از این سردمداران بوده و ماموریت او پیدا کردن دو فرزند بزرگ دیگر می باشد .ولی چندین سازمان مخفی دولتی و غیر دولتی درگیر این اتفاقات می باشند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرزندان خورشید تماس بگیرید

 

.کتاب فرزند خورشید

دانلود کتاب فرزندان خورشید