کتاب لینمارا عشق و آرزو که به دست کاترین گاسکین نگاشته و توسط ابراهیم یونسی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر البرز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و چهل و یک صفحه است.نیکول که با مادر مهاجر خود که اهل روسیه است داخل آمریکا زندگی می نماید و داخل مدرسه‌ای‌ مذهبی درس می خواند و در آستانه‌ی سن شانزده سالگی می باشد که متوجه به راز زندگی مادر خود شده و به دنبال آن زندگی خودش می‌برد که همه ی دنیایش را متحول می‌کند. نیکول که تنها بازمانده یک خانواده بسیار پولدار انگلیسی می باشد به دست وکیل خانواده از ثروت خیلی زیادش مطلع شده ولی شرط به‌دست آوردن این ثروت جدا شدن نیکول از مادر خود آنا است. آنا نیکول را ول کرده و نیکول به انگلستان می رود و به افراد اشرافی انگلستان و مکانی که روزگاری مادر وی هم در آنجا داستانی عاشقانه داشت داخل می‌شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب لینمارا عشق و آرزو تماس بگیرید.

لینمارا عشق و آرزو

دانلود کتاب لینمارا عشق و آرزو