کتاب آنیوتا که به دست بوریس پوله وی نگاشته شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد صد و سی و هشت صفحه است.داخل جنگ جهانی دوم و جنگ نمودن روسیه با آلمانها آنیوتا که هفده سال بیشتر ندارد یکی از افرادی می باشد که به عنوان پرستار در ماموریت جنگی که با فرماندهی سروان مچنتی حاضر است و در خلال جنگ و نبرد سروان مچنتی را از مرگ نجات داده است . ولی مچنتی بینایی خود را از دست می دهد. عشق و علاقه ی اين پرستار كوچك اندام سروان را كه نا بینا شده و دیگر توان دیدن ندارد و امید خود را به طور کامل از دست داده است به صحنه زندگی بر می گرداند. اما مچنتي گويي حس او را باور نداشته و مي خواهد او را واسه ی چندمين بار بيازمايد و آنيوتا را گويي واسه ی هميشه از دست مي دهد . برای خرید کتاب آنیوتا به لینک موجود مراجعه نمایید.

آنیوتا

دانلود کتاب آنیوتا