کتاب همسر زیبای سفیر که به دست ژیلبر سینوئه نگاشته و توسط عبدالرضا مهدوی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر پیکان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و شصت و هفت صفحه است.خانم بسیار جوانی بر شیشه‌هایی که بخار تمام آنها را گرفته نقش خورشیدی خیالی را می کشد . این دختر که در بیست و شش آوریل هزار و هفتصد و شصت و پنج متولد شده است و هم اکنون دقیقا چهارده سال بیشتر ندارد و به طور تقریبی تبدیل به زنی جوان گشته است. او زیادتر از مقدار معمول زیبا و می شود گفت فوق‌العاده می باشد. صورت بیضی شکلش که موهایی به رنگ بلوطی متمایل به طلایی بر دور و برش ریخته و احاطه اش کرده و اندام وی کامل و بی‌نظیر می باشد. لبانش به صورت طبیعی به رنگ سرخ و همیشه پوشیده از لبخندی است که در آن دلربایی با سادگی آمیخته شده است. از چشمان آسمانی‌ او پرتوهای بنفش رنگین‌کمان می‌بارد. اسمش امیلی لاون می باشد. از دیدگانش شرر می‌بارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب همسر زیبای سفیر تماس بگیرید.

همسر زیبای سفیر

دانلود کتاب همسر زیبای سفیر