کتاب آخرین لحظه که به دست آلفرد هیچکاک نگاشته و توسط کامران سلحشور ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر اروند چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارده صفحه است.یک زن مسن در خانه ی خود کشف می کند که فردی به قتل رسیده است و بعد از پیدا نمودن شخص قاتل با کارآگاه داستان ازدواج می نماید.آلفرد هیچکاک فردی که همواره از جهان اسرار آمیز و شگفت آور دیدی اسانها سخن رانده است و مردی که هم اکنون از نگاه روانشناسی بخصوص خویش و مسائل اجتماعی جنایی را باز کرده و فلسفه را به مفهوم دیگر تجزیه و تحلیل نموده است. جنایات اجتماعی انسانی را همچنان بر همان اساس ارزیابی و نمایان کرده و شیوه ی روانکاوی ویژه ای اختراع کرده که به تعبیر و تاکید برخی از روانشناسان و روانکاوان با اعتبار دنیا یکی از خصوصیاتش ایجاد توهم و معما در اندیشه ی مطالعه کنندگان و بینندگان اثر ها و فیلمهایش بوده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آخرین لحظه تماس بگیرید.

آخرین لحظه

دانلود کتاب آخرین لحظه