کتاب دختر نیل که به دست جرجی زیدان نگاشته و توسط محمدعلی شیرازی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و پنج به انتشار رسیده و در نشر مجله ماه نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سی و هشت صفحه است.مقوقس از حاکمان مصر دختر خیلی زیبایی دارد به اسم اُرمانوسه که در اول جوانی بوده است. این دختر از زیبایی رومی و لطف و گیرایی مصری بهره ای بسیار زیاد برده بود. اُرمانوسه اضافه بر جمال و کمال و هوش و ذکاوت زیادی داشت و پدر وی او را خیلی دوست داشت.برای آنکه جز او و ارسطولیس فرزندی نداشت. خبر حسن و جمالات اُرمانوسه به گوش هرکول امپراطور روم رسیده و او را واسه ی فرزندش قسطنطین خواستگاری نمود .اُرمانوسه خواستگاران بسیاری داشت اما همینکه آنها فهمیدند امپراطور روم او را واسه ی پسر خود خواستگاری کرده امید خود را از دست دادند و بر پسر امپراطور حسادت کردند . از سمت دیگر خود اُرمانوسه از این ازدواج راضی نبود.برای خرید کتاب دختر نیل به لینک موجود مراجعه نمایید.

دختر نیل

دانلود کتاب دختر نیل