کتاب جاسوسه زیبا که به دست سروان کازال نگاشته و توسط امیر مهدوی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و سی و نه به انتشار رسیده و در نشر افشاری چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و نود و پنج صفحه است.هیتلر بعد از آن که انگلستان و فرانسه بر سر لهستان به او اعلام جنگ نمودند از دهم ماه مه هزار و نهصد و چهل حمله کردن به غرب را شروع نمود . آلمان نازی در قدم نخست پیروز شد هلند و بلژیک و لوکزامبورگ را بگیرد . نیروی‌ها متفق فکر می نمودند آلمان‌ها مثل جنگ جهانی نخست به طور مستقیم به خط دفاعی ماژینو در شرق فرانسه حمله خواهند کرد ولی آدولف هیتلر فرمان حمله به هلند و بلژیک را صادر نمود و با این کار عملاً خط دفاعی ماژینو را دور زد. ورماخت با یاری اس اس قادر گشت در کمتر از چند هفته هدفهای مورد نظر آدولف هیتلر را بدست آورد و بعد از گرفتن بلژیک و هلند و نیروهای مشترک انگلستان و فرانسه را درهم کوبید . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جاسوسه زیبا تماس بگیرید.

جاسوسه زیبا

دانلود کتاب جاسوسه زیبا