کتاب اشرافی بدنام که به دست کاترین آرچر نوشته شده و توسط نرگس عبداحد ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر پاژ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و پنجاه و هفت صفحه است.آین سین کلر از یک خانواده ی بسیار اشرافی انگلیسی که به بدنامی مشهور بود به اجبار و با اصرار پدر خود ازدواج می کند تا وارثی واسه ی خویش داشته‌ باشد. پدر آین دختر عمه‌ او با نام باربارا را واسه ی او انتخاب کرده است. ولی آین راضی به این ازدواج نمی شد. او دختری به اسم ویکتوریا تُرن را دوست داشته ولی او هم عاقبت با پسر خاله‌ ی خود ازدواج می کند.از سمتی مری فالتون دختر زیبا و ساده ی کشیش ناحیه و دوست بسیار نزدیک ویکتوریا که پس از فوت پدر خود میان ماندن در آنجا و رفتن شک دارد و با پیشنهاد ویکتوریا واسه ی زندگی در منزل آنها مواجه می گردد. روزی که آین واسه ی بردن هدیه تولد ویکتوریا به سفارش همسر خود به منطقه برایروود رفته و در مسیر خویش مری را می‌بیند و بسیار زیاد به او علاقه پیدا می‌کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اشرافی بدنام تماس بگیرید.

اشرافی بدنام

دانلود کتاب اشرافی بدنام