کتاب نوستراداموس که به دست میشل زواگو نگاشته و توسط مسیح میربابایی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر کوثر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و شصت و دو صفحه است.از آن وقتی که نوستراداموس اهرام مصر را دیده تا زمانی که در قید حیات بود از اندیشه و تفکر اسرار اهرام و به صورت کامل اسرار مصر کهن بیرون نمی رفت که اثر نوستراداموس نوشته نگارنده ی مشهور فرانسوی پیرامون این موضوع است.یعنی ارتباط دارد به نوستراداموس و اثری که دیدن اهرام مصر در آن مرد ایجاد کرد و آن چیزی که او از اسرار و اهرام مصر متوجه شد.معروفیت شگفت آور نوستراداموس تصادفی نمی باشد . در طول چهار سده بعد از فوت نوستراداموس افرادی وظیفه تعبیر و تفسیر پیشگویی‏های او را به‏ دست گرفتند و در هر مقطع اساسی تاریخی اسم و یاد او را زنده نمودند و سخنان پیچیده ی او را پیشگویی‏هایی تحقق پیدا کرده ی جلوه‏گر ساخته‏ اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نوستراداموس تماس بگیرید.

نوستراداموس

دانلود کتاب نوستراداموس