کتاب نتردام دوپاری که به دست ویکتور هوگو نگاشته و توسط جواد محیی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و سی و شش به انتشار رسیده و در انتشارات گوتنبرگ چاپ شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و پنجاه و دو صفحه است. اسمرالدا نام دختری می باشد که به دست کولی ها از مادر خویش ربوده شده است و مادر هر لحظه آرزوی دیدار مجدد او را می نماید. اسمرالدا همراه با بز باهوش و زیرک خویش به اسم جالی داخل خیابان ها برنامه اجرا می نماید و حالا به پاریس رفته است. کلود فرولو رئیس شماس های نتردام و راهبه ای که نفس آزارش می دهد در نهان علاقه مند اسمرالدا شده‌ است. او تلاش می نماید که با کمک کازیمودو ناقوس زن گوژپشت و زشت نتردام اسمرالدا را بدزد اما با دخالت کاپیتان فوبوس دوشاتوپر ناکام مانده است و کازیمودو دستگیر می گردد. کازیمودو را در میدان هر اعدام با شلاق مجازات نموده و فقط اسمرالدا که دلی مهربان دارد به او کمک می‌کند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نتردام دوپاری تماس بگیرید.

نتردام دوپاری

دانلود کتاب نتردام دوپاری