کتاب آتش دزد تسلیم نمی شود که به دست تری دیری نگاشته و توسط نوشین ابراهیمی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر افق چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت صفحه است.آتش دزد تسلیم نمی شود اثر سوم از سه‌ گانه آتش دزد نگارنده ی انگلیسی است. نگارنده این اثر تركیبی از حال و گذشته را در داستانهای اساطیری عرضه نموده است. قصه با ایام قدیم و کهن در یونان باستان شروع می‌شود. اضافه بر داستانگو و مادرش كه در صحنه‌های ارتباط داشته به شهر عدن است حضور دارند. من و مادرم در سال هزار و هفتصد و هشتاد و پنج داخل شهر عدن در حال گشتن بودیم و داردی جادویی خود را نشان مي‌داديم. همه دارو را خریده و وضعیت روبه‌راه بود تا اين كه سر و كله‌ي پرومتئوس پيدا گشت. ايزدی يوناني بود كه از دست عقاب انتقامجو فرار می کرد. فكرش را کنید هنگامی که زئوس از آسمان به پایین آمد و من را درگير جنگ با هفت هیولای وحشتناک يوناني نمود چه به روزم آمد . برای خرید کتاب آتش دزد تسلیم نمی شود به لینک موجود مراجعه نمایید.

آتش دزد تسلیم نمی شود

دانلود کتاب آتش دزد تسلیم نمی شود