کتاب یکشب خلوت که به دست میکی اسپیلین نگاشته و توسط گیورگیس آقاسی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و سی و پنج به انتشار رسیده و در نشر خزر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هجده صفحه است.فرانک موریس اسپلین قبل از آنکه در کانزاس ثبت نام نماید در همان مکتی که برای شنا و فوتبال به آنجا می رفت .کارهای خیلی عجیبی انجام می داد .و وارد شغلهایی هانند نگهبانی کردن یا نجات غریقی شده بود. او هیچ وقت فارغ التحصیل نشد.و در یک فروشگاه مجدد مشغول به کار کردن شد و با تمام اینها باز کار خود را رها کرد و به نیروی هوایی ارتش انگلیس پیوست و به عنوان مربی پرواز در می‎سی‎سی‎پی مشغول به کار شد و جایی که با نخستین همسرش مری آن پرین آشنا گشت.جنگ که به آخر رسید این زوج به بروکلین رفتند و قطعه زمینی خریدند تا خانه‎‎ی آرزوهای خویش را در آن بسازند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یکشب خلوت تماس بگیرید.

یکشب خلوت

دانلود کتاب یکشب خلوت