کتاب کجا می روی که به دست هنریک سینکیویچ نگاشته و توسط حسن شهباز ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و چهل و یک صفحه است.اثر کجا می روی نوشته ی خواندنی و قابل تامل از نگارنده ی لهستانی الاصل هنریک سینکیویچ و به ترجمه بسیار زیبا و شگفت آور حسن شهباز می باشد. داستان این اثر ‌یک داستان پر از اتفاق و طولانی و حوادث آن بر بنای حقیقت ‌و قهرمانان تاریخی‌ می باشد.مارکوس وینیچیوس سردار رومی بعد از به دست آوردن پیروزی‌های زیاد از شرق به روم بر می گردد . مارکوس شبی داخل کاخ یکی از توانگران نظرش به شاهزاده خانم لیژیا افتاده و دل داده ی عشق او می شود و غافل از آن که لیژیا به کیش مسیحیت گرویده و پنهانی یکی از افراد با اعتقاد و راستین مسیحیت می باشد . عشق و دلدادگی مارکوس را هم به سلک مسیحیان درمی‌آورد. برای خرید کتاب کجا می روی به لینک موجود مراجعه نمایید.

کجا میروی

دانلود کتاب کجا می روی