کتاب جنایت ناتمام که به دست هلن مک کلوی نگاشته و توسط مانی صالحی علامه ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به انتشار رسیده و در نشر آتیه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و شش صفحه است.داستان با تعقیب کردن مردی شروع می گردد که داخل جیب خویش جواهری خیلی قیمتی دارد. او این عتیقه بیست میلیون دلاری را داخل غرفه جواهرات بدلی فروشگاهی بزرگ گذاشته تا روز دیگر بی استرس و دغدغه آن را با قیمت حراج بیست سنت خریداری نماید. ولی این فرد به محض خارج شدن از فروشگاه با حملات نا به هنگام مردی روبرو می گردد .عاقبت با اتومبیلی برخورد نموده و به سرعت جان خویش را از دست می دهد . در این زمان دختری به اسم سارا جواهر مورد نظر را به پیشنهاد دوست خویش گری به بیست سنت خریده و در پی آن متوجه می شود که آن قیمت زیادی داردو داستان آغاز می گردد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنایت ناتمام تماس بگیرید.

جنایت ناتمام

دانلود کتاب جنایت ناتمام