کتاب مرد داستان فروش که به دست یوستین گاردر نگاشته و توسط مهوش خرمی پور ترجمه شده است.اثر فوق در نشر کتابسرای تندیس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و نود و چهار صفحه استمردی به اسم پیتر از کودکی قدرت و نیروی بخصوصی واسه ی نقل داستان دارد. از همان زمان فکر او سرشار از ایده‌ها و طرح‌های گوناگون واسه ی نگاشتن داستان است.ولی خود او متمرکز برای نوشتن یک داستان را ندارد و هم اکنون از معروفیت هم بیزار است. به این دلیل تصمیم گرفته طرح‌های خویش را به نگارنده ها و دفاتر انتشارات بفروشد .این اثر کاری از نگارنده ی نروژی می باشد که در سال دو هزار و یک میلادی در نروژ چاپ شده‌ است. این اثر به گونه ای با همه ی اثرهای دیگر این نگارنده که تقریبا حول و حوش مسائل و سوالات فلسفه می باشد تفاوت دارد . در حقیقت این اثر همانند برخی نوشته های این نگارنده یک داستان کامل است و چند داستان کوتاه. برای خرید کتاب مرد داستان فروش به لینک موجود مراجعه نمایید.

مرد داستان فروش

دانلود کتاب مرد داستان فروش