کتاب دلاوران بی شمشیر می جنگند که به دست سبکتکین سالور نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر دبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهل و یک صفحه است.داستان زیبای دلاوران بی شمشیر می جنگند رمانی تاریخی می باشد. داستان این رمان در دوران ساسانیان اتفاق افتاده است و شخصیت های مهم و اساسی آن دو نفر ایرانی با اسم های شیرزاد و رستم هستند .یک ایرانی با اسم شیرزاد با فردی به نام فیلیپ که مردی اهل روم می باشد و خیلی دروغگو شیاد است درگیر گشته و او را شکست می دهد. فیلیپ واسه ی این که انتقام شکستش را از شیرزاد بگیرد کارهایی انجام می دهد که داستان از اینجا شروع می گردد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دلاوران بی شمشیر می جنگند تماس بگیرید.

دلاوران بی شمشیر می جنگند

دانلود کتاب دلاوران بی شمشیر می جنگند