کتاب جزیره که به دست روبر مرل نگاشته و توسط فرهاد غبرائی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر نیلوفر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و سی و هفت صفحه است.این اثر بر اساس یک واقعه ی حقیقی نوشته شده است .ملاحان عصیانگر کشتی انگلیسی بلاسوم بعد از حرکت کردن از جزیره تاهیتی داخل اقیانوس آرام قانونهای خشک کشتیهای جنگی را زیر پا گذاشته و ناخدای مقید و خشن خویش را می کشند . آنها کشتی را صاحب شده و مجدد به تاهیتی بادبان می کشند.ولی از وحشت اینکه مبادا به چنگ ناوگان سلطنتی با قدرت بریتانیا بیفتند به همراه برخی از زنها و مردان سیاهپوست تاهیتی این جزیره را مجدد ترک کرده و به اقیانوس بروند. در طول سفر آنها به جزیره ای ناشناخته و کوچکی می رسند و برای آنکه مشخصات اقلیمی و طبیعی آن را واسه ی زندگی کردن مناسب می بینند تصمیم می گیرند باقی عمر خویش را در آنجا بگذرانند . برای خرید کتاب جزیره به لینک موجود مراجعه نمایید.

جزیره

دانلود کتاب جزیره