کتاب سایه ای مخوف در کنج دیوار که به دست ام. برادون نگاشته و توسط گیسو ناصری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر رسانه سبز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سی و هفت صفحه است.اثر سایه ای مخوف در کنج دیوار جلد دیگری از نمونه جمع آوری شده ی داستان‌های ارواح می باشد كه واسه ی نوجوانان و جوانان ترجمه گشته است. داخل این رمان جنایی نگارنده به توضیحاتی درمورد خانه‌ای قدیمی می‌پردازد كه ارواح داخل آن رفت و آمد می نماید.در بغل جاده ای که به دهکده ی هولکرافت منتهی می شود خانه ییلاقی موجود است كه به اعتقاد اهالی روستا این می باشد که ارواح در آن رفت و آمد می نمایند. این خانه قبلا برای یک پیرمرد و پیرزنی بوده که دختری جوان به اسم ماریا را واسه ی مراقبت از خود استخدام كرده‌اند. ماریا داخل اتاقش كه زیر شیروانی قرار دارد و همواره سایه انسانی معلق را روی دیوار می‌بیند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سایه ای مخوف در کنج دیوار تماس بگیرید.

سایه ای مخوف در کنج دیوار

دانلود کتاب سایه ای مخوف در کنج دیوار