کتاب یاقوت کبود که به دست ژیلبر سینوئه نگاشته و توسط عبدالرضا مهدوی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به انتشار رسیده و در نشر علمی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هشتاد و پنج صفحه است.دیوان تفتیش عقاید داخل اسپانیا یهودی ها و مسیحیان را از اسپانیا بیرون می نمود و هر فردی كه مذهب و دینش را پنهان می کرد نخست برایشان حکم می داد و عاقبت در هیزم به آتش کشانده می شد. در این دوران یك خاخام یهودی و یك شیخ مسلمان و یك كشیش مسیحی درصدد پیدا کردن لوحی از یاقوت كبود بودند كه روی آن مطالب خلاصه شده ای از تورات انجیل و قرآن نگاشته شده بود و داخل مكانی در اسپانیا پنهان شده است. این سه شخص واسه ی این كه ثابت كنند فرقی بین ادیان وجود ندارد در پیدا کردن این لوح بر آمدند و بعد از جست و جوی فراوان و قبول خطرات بسیار لوح را پیدا می کنند و داستان آغاز می گردد. برای خرید کتاب یاقوت کبود به لینک موجود مراجعه نمایید.

یاقوت کبود

دانلود کتاب یاقوت کبود