کتاب ماجرای پنج دوست در جزیره گنج که به دست انید بلیتون نگاشته و توسط شهناز انوشیروانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر محیط چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و پنجاه و سه صفحه است.والدین جولیان و دیک و آن واسه ی سپری کردن تعطیلات تابستان امسال برنامه ای بسیار متفاوت دارند. آنها قصد داشته که فرزندانشان را به منزل عمو کوئنتین که داخل خلیج کیرین و کنار دریا واقع شده بفرستند. در منزل عمو کوئنتین بچه ها با دختر عموی خود جورجینا دیدار می نمایند. دختری عجیب که اخلاقی کاملا پسرانه دارد و خود را به طور کامل به صورت پسرها در آورده و حتی نام خود را هم به جورج تغییر داده است. علیرغم آغاز سردی که آنها در دوستی با هم دارند بسیار زود دوستیشان شکل گرفته و به صورتی که حتی جورجینا آنها را به جزیره ی پدربزرگش که زیاد از خانه شان دور نیست می برد. در بین راه جورجینا کشتی شکسته ای را به آنها نشان می دهد به آنها میگوید که این کشتی برای اجداد مادری او است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ماجرای پنج دوست در جزیره گنج تماس بگیرید.

ماجرای پنج دوست در جزیره گنج

دانلود کتاب ماجرای پنج دوست در جزیره گنج